Cenník

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Voľné
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Budova Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha [m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha [m2]
Celková cena s DPH
1A Viladom 1 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 176,00 69,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 74,00 77,66 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 3 1.NP 2 42,75 12,00 84,00 54,75 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 4 2.NP 3 57,58 10,44 - 68,02 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 6 2.NP 2 58,31 10,58 93,00 68,89 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 162,00 69,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 137,00 77,66 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 3 1.NP 2 42,75 12,00 69,00 54,75 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 4 2.NP 3 57,58 10,44 - 68,02 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 6 2.NP 2 58,31 10,58 101,00 68,89 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 284,00 69,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 174,00 77,66 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 3 1.NP 2 42,74 12,00 80,00 54,74 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 4 2.NP 3 57,31 10,53 - 67,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 6 2.NP 3 57,59 10,58 89,00 68,17 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 232,00 69,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 256,00 77,66 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 3 1.NP 2 42,74 12,00 117,00 54,74 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 4 2.NP 3 57,31 10,53 - 67,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 6 2.NP 3 57,59 10,44 81,00 68,03 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 236,00 93,92 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 144,00 60,52 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 139,00 85,71 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 122,00 82,85 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 110,00 93,92 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 112,00 60,52 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 173,00 85,71 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 131,00 82,85 Predaný Detail bytu
Viladom C2 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 105,00 93,92 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 99,00 60,52 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 250,00 85,71 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 70,00 82,85 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 108,00 93,92 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 158,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 151,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 62,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 105,00 93,92 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 119,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 153,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 91,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 98,00 93,92 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 95,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 115,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 170,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 1 1.NP 3 73,86 19,35 103,00 93,92 162 000 € Detail bytu
2A Viladom C7 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 113,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 251,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 5 2.NP 4 92,46 26,98 - 120,02 190 000 € Detail bytu
2A Viladom C7 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 137,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
1A Radové domy 1 až 8 č. 1 3 88,91 - 277,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 2 4 101,06 - 193,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 3 3 88,91 - 192,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 4 4 101,06 - 192,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 5 3 88,91 - 190,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 6 4 101,06 - 222,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 7 3 86,63 - 224,00 86,63 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 8 4 142,85 - 498,00 142,85 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 9 4 142,85 - 411,00 142,85 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 10 3 88,91 - 208,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 11 4 101,06 - 208,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 12 3 88,91 - 209,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 13 4 101,06 - 206,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 14 3 86,63 - 188,00 86,63 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 15 3 86,63 - 233,00 86,63 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 16 4 142,85 - 404,00 142,85 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 17 3 86,63 - 187,00 86,63 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 18 3 88,91 - 194,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 19 4 101,06 - 200,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 20 3 88,91 - 206,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 21 4 101,06 - 285,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 22 4 142,85 - 424,00 142,85 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 23 3 88,91 - 216,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 24 4 101,06 - 216,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 25 3 88,91 - 215,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 26 4 101,06 - 214,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 27 3 88,91 - 214,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 28 4 101,06 - 259,00 101,06 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 29 3 95,22 - 274,00 95,22 206 000 € Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 30 3 95,22 - 177,00 95,22 196 000 € Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 31 3 95,55 - 190,00 95,55 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 32 3 95,22 - 229,00 95,22 204 000 € Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 33 4 113,17 - 235,00 113,17 235 000 € Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 34 4 113,57 - 230,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 35 4 113,57 - 236,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 36 4 113,57 - 231,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 37 4 113,17 - 194,00 113,17 230 000 € Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 38 4 113,17 - 206,00 113,17 231 000 € Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 39 4 113,57 - 245,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 40 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 41 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 42 4 113,57 - 205,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 43 3 95,55 - 203,00 95,55 Predaný Detail domu
kobraj
golf_alpinka
unicredit_bank
elkem
adoma
colas
mala_ida_golf