Financovanie

Financovanie kúpy nehnuteľnosti v rámci nášho projektu je možné riešiť formou vlastných finančných zdrojov, hypotekárnym úverom alebo kombináciou vlastných finančných zdrojov a hypotekárneho úveru v zmysle požiadaviek klienta.

Pre našich klientov poskytujeme bezplatné poradenstvo a služby v oblasti hypotekárneho financovania:

na základe spolupráce so všetkými bankami na trhu Vám v zmysle Vašich požiadaviek pripravíme ponuky financovania z jednotlivých bánk

urobíme Vám porovnanie výhod hypotekárneho financovania z jednotlivých bánk (t.z. porovnanie úrokových sadzieb, dĺžky fixácie úrokovej sadzby, výšky spracovateľských a iných bankových poplatkov,potreby vyhotovenia/nevyhotovenia znaleckého posudku, porovnanie spôsobu načerpania úveru a pod.) tak, aby ste sa mohli rozhodnúť pre najvýhodnejšiu ponuku financovania

zabezpečíme pre Vás prípravu všetkých pripravíme pre Vás všetky podklady pre uvoľnenie finančných prostriedkov z úveru

vybavíme za Vás všetky formality na katastri

pripravíme pre Vás všetky podklady pre uvoľnenie finančných prostriedkov z úveru

 

1.
Podpis rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku

do 3 kalendárnych dní od podpisu Rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok vo výške 2.000,- EUR bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v zmluve.

Následne do dátumu stanoveného v rezervačnej zmluve je potrebné podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

2.
Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a úhrada 1. splátky kúpnej ceny

V termíne stanovenom v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve je potrebné uhradiť prvú splátku vo výške 10 % z kúpnej ceny. Do tejto splátky sa započítava rezervačný poplatok.

3.
Dokončenie výstavby

Kolaudácia

Pridelenie súpisného čísla

Zápis stavby na katastri

4.
Podpis kúpnej zmluvy

Podpis kúpnej zmluvy, úhrada 2. splátky kúpnej ceny nehnuteľnosti vo výške 90 % z kúpnej ceny, podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na kataster.